informacije i poručivanje: 021-553-594, magichome@magichome.rs

Zaštita potrošača
Naslovna » Zaštita potrošača

Opšti uslovi

 1. Nakon prijema narudžbe elektronskim putem, prodavac je dužan da, bez odlaganja, elektronskim putem i telefonom potvrdi prijem.
 2. Narudžba je neopoziva onog časa kada prodavac primi poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvata ponudu.
 3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku, a najkasnije u roku od 30 dana.
 4. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca o promenama, prilikom elektronske ili telefonske potvrde narudžbe.
 5. Sve eventualne promene, sem promena vezanih za isporuku ne odnose se na potvrđene narudžbe.
 6. Prodavac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru .
 7. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom potvrde narudžbe.
 8. Ugovor se može zaključiti na srpskom jeziku.
 9. Odredbe zakona o zaštiti potrošača, kojima se uređuju zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz Ugovora o prodaji robe, primenjuje se samo na robu.
 10. Kupac može jednostrano otkazati ugovor pod uslovima koji su propisani Zakonom o zaštiti potrošača.

Garancija kvaliteta

Firma SMIL d.o.o., garantuje za kvalitet.

Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj od strane proizvođača.

Reklamacije

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor.

Jednostranim raskidom ugovora iz stava 1. ovog člana potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe trgovcu. Potrošač može da izjavu o jednostranom raskidu ugovora samostalno formuliše ili da izjavu dostavi trgovcu na obrascu iz člana 31. Zakona o zaštiti potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Vraćanje usled nezadovoljstva ćemo uvažiti ISKLJUČIVO ukoliko je prozvod vraćen u originalnoj ambalaži i uz originalni račun i svu propratnu dokumentaciju, zajedno sa propratnim pismom u kome kupac ukratko objašnjava razlog svog nezadovoljstva proizvodom

Ukoliko je potrebno izvršiti:

 • zamenu kupljenog proizvoda ili
 • vraćanje novca,

kupljeni proizvod se može vratiti u sledećim slučajevima, ( troškove poštarine povrata plaća prodavac).

 • U slučaju da je proizvod kod prvog puštanja u rad neispravan.
 • Ukoliko se pri isporuci utvrdi vidno oštećenje ili neka neispravnost, (potrebno je da se odmah, na licu mesta sa kurirom o tome sačini zapisnik, kako bi kupac stekao pravo na reklamaciju),
 • Ukoliko ovlašteni servis izda potvrdu o neispravnosti (odnosi se na tehničku robu za koju se izdaje garantni list)

Kupljeni proizvod se može vratiti sa priloženim fiskalnim računom i garantim listom (za tehničku robu). Vraćeni proizvod mora biti zapakovan u originalnu ambalažu, nekorišćen i neoštećen.
 

Ukoliko je potrebno izvršiti:

 • otklanjanje nedostka na proizvodu

u zavisnosti od vrste robe postupa se na sledeći način:

Tehnička roba

Garancija za tehničke aparate se izdaje na rok od 24 meseca, od dana kupovine i datuma unetog u garantni list.

Garancija, za tehničke aparate, izdaje se isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Kupac ima pravo na besplatno rešavanje reklamacije za tehničke aparate u slučajevima:

 • Kada je rukovao proizvodom prema uputstvima za upotrebu
 • Kada proizvod nije mehanički oštećen
 • Kada je proizvod redovno održavan i čišćen prema uputstvu.

Da bi Kupac ostvario pravo na reklamaciju tehničkog aparata potrebno je:

 • reklamirani proizvod odneti u ovlašteni servis.
 • priložiti uz aparat original garantni list i fiskalni račun
 

Sve informacije o aparatu koji je ostavljen na servisu, kupac može dobiti isključivo od ovlašćenog servisa.

Proizvodi za koje se ne izdaje garantni list (netehnička roba)

Potrošač može u roku od 14 dana od zaključenja Ugovora da jednostrano prekine Ugovor. Izjava o jednostranom raskidu ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana ili ako je potrošač vratio trgovcu robu koju je primio po osnovu ugovora u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Kupac je dužan, u slučaju jednostranog raskida Ugovora da prozvod vrati u originalnoj ambalaži i uz originalni račun i svu propratnu dokumentaciju, zajedno sa propratnim pismom u kome kupac ukratko objašnjava razlog svog nezadovoljstva proizvodom na adresu:te da ga pošalje na adresu: SMIL doo, Skerlićeva 2/Pašićeva 28 21000 Novi Sad Ili na magichome@magichome.rs .

Nakon primitka Izjave o raskidu Ugovora, bez odlaganja ćemo obavestiti Kupca o prijemu Izjave. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod, za koje se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci od dana kupovine. Uz prigovor podnosi se fiskalni račun o kupljenom proizvodu.
 

Rok za povraćaj robe:

- ukoliko je isporučena i fakturisana roba koja nije poručena, rok za povraćaj je 24h.

- ukoliko se pri isporuci utvrdi vidno oštećenje ili neka neispravnost, roba se može vratiti odmah, a najkasnije u roku 24 h

- ukoliko niste zadovoljni artiklom koji Vam je isporučen molimo da nam javite u roku od 24 h.

Naše kolege će sa Vama razmotriti problem i ponuditi najprihvatljivije rešenje istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ukoliko niste Kupljeni proizvod se može isključivo sa priloženim fiskalnim računom i garantim listom (za tehničku robu). Vraćeni proizvod mora biti zapakovan u originalnu ambalažu, nekorišćen i neoštećen. Za povraćaj robe, poštarinu plaća kupac.

Rok za povrat novca:

Rok za povrat novca je 15 dana od trenutka prijema artikla od strane SMILa.

Troškovi poštarine povrata

Troškove poštarine povrata snosi prodavac osim u slučaju kada kupac vraća ispravan proizvod sa kojim nije zadovoljan.
 

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.


U ime SMIL d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koristimo za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SMIL-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke nećemo koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
SMIL d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Hvala na poverenju!