informacije i poručivanje: 021-553-594, magichome@magichome.rs

Magic Home Uslovi poslovanja
Naslovna » Magic Home Uslovi poslovanja
Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici MagicHome.rs prihvatate Uslove poslovanja. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Uslovima poslovanja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge, zadovoljstvo kupaca, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Opšti uslovi

 • Nakon prijema narudžbe elektronskim putem, prodavac je dužan da, bez odlaganja, elektronskim putem i telefonom potvrdi prijem.
 • Narudžba je neopoziva onog časa kada prodavac primi poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvata ponudu.
 • Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku, a najkasnije u roku od 30 dana.
 • U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca o promenama, prilikom elektronske ili telefonske potvrde narudžbe.
 • Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača da isporuka dogovorene robe nije moguća.
 • Prodavac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
 • U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom potvrde narudžbe.
 • Ugovor se može zaključiti na srpskom jeziku.
 • Odredbe zakona o zaštiti potrošača, kojima se uređuju zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz Ugovora o prodaji robe, primenjuje se samo na robu.
 • Kupac može jednostrano otkazati ugovor pod uslovima koji su propisani Zakonom o zaštiti potrošača.

Isporuka i poručivanje

Svi proizvodi se mogu poručivati direktno preko našeg sajta (putem registracije) ili preko našeg call centra na broj 021/55-35-94.
Poručenu robu možete preuzeti u našem prodajnom salonu: Magic Home, Pašićeva 28, Novi Sad, bez troškova isporuke. Isporuka se vrši i putem kurirske službe Bex, na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja.
Ukoliko prilikom isporuke ne budete kod kuće, kurir će Vas kontaktirati telefonom.
Troškovi prevoza za standardne isporuke možete videti na sledećem linku: http://proba.magichome.rs/index.php?route=information/information&information_id=11
Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što potrošač ili treće lice koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik prelazi na potrošača istekom roka za isporuku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ako rok isporuke nije ugovoren.

 • Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
 • Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
  • ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  • ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
 • Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
  • je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
  • se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
  • je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
 • Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.
 • Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona.
 • Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:
  • nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
  • je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
  • obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Rokovi za isporuku

Ukoliko poručite do 13:30 radnim danom, slanje je istog, a isporuka narednog radnog dana ukoliko drugačije nije dogovoreno.
Isporuke se ne vrše nedeljom.
Ukoliko ne dobijete pošiljku u dogovorenom roku, obavestite nas, kako bismo odmah rešili zastoj. Isporuka robe vrši se isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Obavezno proverite sastav paketa pre potpisivanje pouzeća od kurirske službe!

Plaćanje

Plaćanje možete izvršiti:

 • Uplatnicom: (Svrha uplate: uplata za Web narudžbu, Primalac: SMIL doo, Novi Sad, Račun primaoca: 160-379482-22 Banca Intesa, Poziv na broj: (broj narudžbine) )
 • Pouzećem: Prilikom isporuke naručene robe, troškove robe zajedno sa troškovima isporuke, plaćate kuriru.
 • Gotovinom, platnim karticama i čekovima: U našem prodajnom salonu možete plaćati gotovinom, platnim karticama (Visa, Dina, Diners, Master, Maestro, American Express) i čekovima građana.

Reklamacije

 • Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova direktnog vraćanja robe.
 • Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
 • Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Izuzetno, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac
 • Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.
 • Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.
 • Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.
 • Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana
 • Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.
 • Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 • Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora
 • Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.
 • Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.
 • Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
  • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane
  • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
  • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

Kontakt za kupce

e-mail: magichome@magichome.rs

Radno vreme: ponedeljak - petak 08-20h, subota 08-14h
Adresa: Magic Home, Nikole Pašića 28, Novi Sad
Telefon i fax: ++381-21-55-35-94